Oferujemy wykonywanie

skomplikowanych

i zaawansowanych technologicznie

części maszyn i urządzeń.

Nasze realizacje

PRZEMYSŁ 4.0

  • autonomiczne zarządzanie produkcją oparte o sztuczną inteligencję AI
  • nadzorowanie prac w trybie rzeczywistym
  • współdzielenie informacji o procesie wytwarzania przez ludzi, maszyny i produkty
  • szybkie dostosowanie się do zmian w zakresie liczby czy kategorii produktów
  • smart mancufacturing
Nasze realizacje
Image

Początki firmy REM-FORM sięgają roku 1980. Powstał wówczas Zakład Ślusarski zajmujący się naprawą i regeneracją części maszyn założony przez Alojzego Chełmeckiego.
W 1992 roku, w wyniku prężnego rozwoju, rozpoczęto współpracę z dużymi przedsiębiorstwami polegającą głównie na utrzymaniu ruchu, produkcji części zamiennych do maszyn, modernizacji urządzeń, wykonywaniu narzędzi (np. form, wykrojników, tłoczników).

Kolejne lata działalności oparte na ciągłym doskonaleniu przedsiębiorstwa oraz sukcesywnej modernizacji parku maszynowego przyczyniły się do pozyskania grupy nowych klientów, zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Kluczem do rozwoju technologicznego było pozyskanie wsparcia z funduszy europejskich (zrealizowano 4 projekty unijne) które pozwoliły m.in. na zakup zaawansowanych nowych maszyn CNC, systemów komputerowych CAD-CAM, zarządzania produkcją oraz wiele innych.

 

 

 

 

OFERTA

 

PrecyzyjnA obróbkA na maszynach sterowanych numerycznie (CNC)

ObróbkA na maszynach konwencjonalnych

Wykonywanie części, oprzyrządowania, sprawdzianów i narzędzi

Prace ślusarskie i spawalnicze

ProdukcjA oraz regeneracjA form, wykrojników, tłoczników

PROJEKTOWANIE

Wsparcie biura konstrukcyjnego przy realizacji

Wsparcie doświadczonych konstruktorów i technologów przy doborze optymalnych materiałów do wskazanych warunków pracy

Dokładną kontrolę wykonanych elementów

NOWOCZESNY
PARK MASZYNOWY

Firma wykorzystuje wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie personelu oraz dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym. Obecnie działalność przedsiębiorstwa obejmuje wytwarzanie elementów jednostkowych, jak również produkcję mało i średnio seryjną.